Άλλο ένα τυρί που φτιάχνεται από το Πέτρωμα Τήνου.

Το γάλα με την πυτιά και το αλάτι μπαίνουν στην τυροβολιά ή τυρόμπολη (καλαθάκι από βούρλα) για 24 ώρες, παίρνει την φόρμα του και μετά κρεμιέται από τουλπάνι* και στεγνώνει στον αέρα. Μοιάζει στη γεύση με το Βολάκι Τήνου και αποτελεί εξαιρετικό επιτραπέζιο τυρί.

*Το τουλπάνι είναι γνωστός όρος της μαγειρικής, όχι μόνο της τυροκομίας. Είναι ένα είδος μαλακής γάζας. Ειδικό ύφασμα με αραιή ύφανση, το οποίο χρησιμοποιείται για το σούρωμα ή το στύψιμο διαφόρων υλικών, ώστε να φύγουν μόνο τα υγρά και να μπορούμε να κρατήσουμε τα στερεά.