Σκληρό, κίτρινο τυρί από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα.

Σκληρό, κίτρινο τυρί από πρόβειο ή αγελαδινό γάλα.
Απομίμηση, σε μεγάλο βαθμό, της ελβετικής Gruyère, που στα ιταλικά λέγεται Griviera.