Το Κασέρι, που έχει αναγνωρισθεί ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Ε.Ε. ήδη από το 1996, αποτελεί την ελληνική εκδοχή ενός τύπου ημίσκληρου τυριού, που παράγεται με την τεχνική της «ελαστικής τυρόμαζας», πολύ διαδεδομένου σε ολόκληρη τη Βαλκανική χερσόνησο και την ευρωπαϊκή πλευρά της Τουρκίας.

Το Κασέρι, που έχει αναγνωρισθεί ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Ε.Ε. ήδη από το 1996, αποτελεί την ελληνική εκδοχή ενός τύπου ημίσκληρου τυριού, που παράγεται με την τεχνική της «ελαστικής τυρόμαζας», πολύ διαδεδομένου σε ολόκληρη τη Βαλκανική χερσόνησο και την ευρωπαϊκή πλευρά της Τουρκίας. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, πρόκειται για ένα τυρί με βαθιές ρίζες στο χρόνο, μια και η τεχνική παρασκευής του, ως pressum manum, περιγράφεται από τον Ρωμαίο Κολουμέλλα, τον 1o αιώνα μ.Χ., με αρκετή ακρίβεια. Στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα ήταν γνωστό ως Κασκαβάλι, όπως και στις γειτονικές χώρες, ενώ η ονομασία Κασέρι επικρατεί στις αρχές του 20ού, με τις δυο ονομασίες πάντως να παραπέμπουν στο λατινικό caseus=τυρί. Στενά συνδεδεμένο με την τυροκομική παράδοση των Βλάχων της Πίνδου, από τους οποίους σύμφωνα με ισχυρές ενδείξεις διαδόθηκε στην υπόλοιπη Βαλκανική, όπου όμως χρησιμοποιείται αρκετά και το αγελαδινό γάλα.